entalpija

entalpija
entalpija statusas T sritis Energetika apibrėžtis Termodinaminės sistemos būsenos funkcija, termodinaminis potencialas, kurio nepriklausomi kintamieji yra termodinaminės sistemos entropija, slėgis, dalelių skaičius ir apibendrintosios jėgos. Entalpijos pokytis izobariniame procese lygus sistemos įgytam šilumos kiekiui. Matavimo vienetas – džaulis (J). atitikmenys: angl. enthalpy vok. Enthalpie, f rus. энтальпия, f pranc. enthalpie, f

Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas - Kauno technologijos universitetas. – Kaunas: Technologija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • entalpija — entàlpija ž DEFINICIJA fiz. termodinamička funkcija stanja (simbol H), zbroj unutarnje energije te umnoška tlaka i obujma nekog tijela, jedinica: joule (simbol J) ETIMOLOGIJA grč. enthálpein: grijati iznutra ≃ en + thálpein: grijati …   Hrvatski jezični portal

  • entalpija — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Termodinaminės sistemos būsenos funkcija, lygi slėgio ir tūrio sandaugos ir vidinės energijos sumai: H = U + pV; čia U – termodinaminė (vidinė) energija, p – slėgis, V – tūris.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • entalpija — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Termodinaminės sistemos būseną apibūdinantis kintamasis dydis, kurio nepriklausomieji kintamieji yra termodinaminės sistemos entropija, slėgis, dalelių skaičius ir kitos apibendrintosios …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • entalpija — statusas T sritis chemija apibrėžtis Termodinaminės sistemos būsenos funkcija, lygi slėgio ir tūrio sandaugos ir vidinės energijos sumai. atitikmenys: angl. enthalpy rus. энтальпия …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • entalpija — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. enthalpy; heat content; total heat vok. Enthalpie, f; Wärmeinhalt, f rus. теплосодержание, n; энтальпия, f pranc. chaleur totale, f; contenu de chaleur, m; enthalpie, f …   Fizikos terminų žodynas

  • entalpíja — e ž (ȋ) fiz. termodinamična količina, ki je sestavljena iz notranje energije in produkta tlaka s prostornino telesa: entalpija pare je narasla …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • savitoji kondensacijos entalpija — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Kondensacijai reikalinga entalpija, padalyta iš termodinaminės sistemos masės. atitikmenys: angl. specific latent enthalpy of condensation vok. spezifische latente Enthalpie der… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • savitoji kristalizacijos entalpija — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Kristalizacijai reikalinga entalpija, padalyta iš termodinaminės sistemos masės. atitikmenys: angl. specific latent enthalpy of freezing vok. spezifische Enthalpie der Kristallisation,… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • savitoji lydymosi entalpija — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Lydymuisi reikalinga entalpija, padalyta iš termodinaminės sistemos masės. atitikmenys: angl. specific latent enthalpy of melting vok. spezifische latente Enthalpie des Schmelzens, f rus …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • savitoji garavimo entalpija — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Garavimui reikalinga entalpija, padalyta iš termodinaminės sistemos masės. atitikmenys: angl. specific latent enthalpy of evaporation vok. spezifische latente Enthalpie der Verdampfung,… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”